Haninge Posten

Kärvare tider väntar Haninge

Haninge Centrum

Haninge Centrum

Måndagen den 8 juni beslutar kommunfullmäktige om den kommunala budgeten för nästa år och det är dystrare tider som väntar för haningeborna.

Den budget som den moderatstyrda kommunledningen har presenterat innebär nedskärningar i bland annat förskolan, grundskolan och

kultur- och fritidsverksamheten. Konsekvenserna har redan visats sig genom försämringar på Ungdomens hus i Jordbro där ungdomsgården kommer stänga varannan fredag och tjejverksamheten läggs ned.

Många föräldrar och personal befarar att barngrupperna i förskolan kommer bli ännu större och att fler lärare ska sägas upp i skolan.

- Att göra nedskärningar inom förskolan och skolan är som att dra ner på framtiden. Mina barn är en del av den och om inte jag och samhället ger dem de bästa förutsättningarna att utvecklas som individer känns framtiden mörk. Jag vill att båda mina barn ska bli sedda och hörda när de vistas på förskolan och skolan och få det stöd de behöver. Det blir de idag och varje dag kan jag se deras utveckling och vilja att utvecklas ännu mer. Men vad händer om nedskärningarna drivs igenom? Att stänga ungdomsgården i Jordbro en fredag kväll och lägga ner tjejverksamheten är som att slå undan benen på de ungdomar som behöver verksamheten bäst. Hur tänker kommunledningen? säger Pia Lindberg mamma till Simon 12 och Oliver 4 år.

Haninge-Posten har flertalet gången sökt Kultur- och fritidsnämndens ordförande Michael Fridebäck (M), för en kommentar, men Fridebäck har valt att inte kommentera.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Martina Mossberg (M) vill inte heller ge en kommentar till Haninge-posten vad budgeten betyder för Haninges barn och unga.

Budgeten som presenterats innehåller en satsning på ett Ungdomens hus.

Men istället för att ligga centralt i Handen kommer verksamheten placeras nere vid Rudan Center.

Det är med blandade känslor ungdomarna får beskedet. Glada att det blir ett ungdomens hus samtidigt besvikna att det inte blir så tillgängligt som utlovat.

- Vi är självklart glada över att Ungdomens Hus äntligen kommer att bli av för att det såg inte direkt ljust ut. Tyvärr är det inte riktigt på våra villkor heller med tanke på att vi ungdomar ville ha Ungdomens Hus mer centralt i Handen, och nu kommer det att byggas på Rudan, säger Anton Nyström som tidigare varit aktiv i ungdomsrådet och som länge kämpat för ett Ungdomens hus.

- Vi hade hellre sett att Ungdomens hus hamnade mer centralt men det är viktigt att det nu blir ett Ungdomens hus säger kultur- och fritidsnämndens 2:e vice ordförande Anders Lindberg (S).

Nu ska en politisk styrgrupp tillsättas för att arbeta med det konkreta genomförandet. Från den politiska majoriteten är det de båda kommunalråden och ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden som tillsätts. Socialdemokraterna kommer erbjuda ett par ungdomar som tidigare suttit med i ungdomsrådet att vara deras representanter.

- Vi vill ta tillvara det engagemang som finns och har funnits i ungdomsrådet. Det är ungdomarna som vet bäst hur ett Ungdomens hus ska fungera säger Anders Lindberg (S).

Maria Levin

Kommentera